Reunió a l’Institut Guttmann amb el conseller de Benestar Social i Família, Honorable Sr. Josep Ll. Cleries

El passat dilluns 19 de setembre, l’Hble. Sr. Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar Social i Família, acompanyat de la Sra. Carmela Fortuny, directora general de l’ICASS, i la Sra. Carme Canela, directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Barcelona, va visitar la nostra institució amb l’objectiu de mantenir una reunió de treball amb diferents representants de l’equip directiu de l’Institut Guttmann, i amb la Presidenta i Vicepresident del Consell Social i de Participació del nostre Institut.

Durant la visita, el conseller va poder conversar amb diferents pacients de l’hospital que es trobaven desenvolupant la seva activitat rehabilitadora al gimnàs i en les diferents unitats d’hospitalització, interessant-se per la seva situació mèdica i personal, alhora que va seguir amb atenció les explicacions de l’equip directiu respecte de les diferents tecnologies de que disposa el centre i els seus innovadors programes de rehabilitació.

Seguidament es va celebrar una reunió de treball, on es van tractar diferents temes relatius a l’àmbit social que interessen als nostres pacients, i es va aprofundir respecte del projecte “Al cor de La Sagrera”, per tal de poder impulsar-lo amb la necessària prudència que la situació econòmica actual aconsella. Tant el conseller Cleries com les senyores Fortuny i Canela es van mostrar molt receptius als diferents temes plantejats, acordant-se properes reunions amb diferents tècnics del Departament per trobar les millors solucions a desenvolupar. Finalment el Conseller va signar el Llibre d’Honor, en el que va destacar la tasca que venim desenvolupant i la seva estima cap a la nostra institució.