Amics de l’Institut Guttmann és una iniciativa de la Fundació Institut Guttmann formada per persones, entitats i empreses que, d’una manera generosa mitjançant les seves aportacions econòmiques i el seu suport, a més d’atorgar-nos la seva confiança i estima, ens ajuden a assolir els nostres objectius fundacionals i a fer viables els projectes més emblemàtics i innovadors de la Fundació.

El nostre lema és “ajudar a començar noves vides”.

La iniciativa Amics de l’Institut Guttmann és un exemple de la sensibilitat, responsabilitat, generositat i compromís de tots els que s’hi adhereixen i posa de manifest la capacitat de la societat civil per actuar solidàriament en la cerca d’un món millor. Sens dubte, un dels actius més valuosos amb què compta la institució. A més d’aquest reconeixement i gratitud envers la generositat dels seus Amics, l’Institut Guttmann té el ferm compromís de mantenir-los informats sobre totes les activitats i accions que du a terme, d’acord amb el seu exercici d’una política de total transparència i en coherència amb el seu comportament legal, honrat, ètic i responsable.

Els recursos econòmics que aporten els Amics de l’Institut es destinen a donar continuïtat i millorar les activitats medicorehabilitadores, de recerca, docents i socials de l’Institut Guttmann.

En l’àmbit de l’activitat assistencial i neurorehabilitadora, prestem una atenció especialitzada, integral, continuada, personalitzada i amb el més alt nivell humà, científic i tècnic. Mitjançant unitats clíniques i programes funcionals per a la rehabilitació integral dels pacients, als quals se sumen tot un seguit de procediments clínics específics capaços d’aportar importants millores qualitatives en l’àmbit de la salut i en la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per una discapacitat d’origen neurològic, un equip multidisciplinari aborda l’assistència del pacient de manera global. Respecte a la recerca aplicada en neurorehabilitació, les aportacions dels Amics ajuden a impulsar la investigació clínica i transnacional per tal de generar nous coneixements en l’àmbit neurocientífic i impulsar el desenvolupament de noves tecnologies que permetin innovar els procediments terapèutics, tot amb l’objectiu de millorar l’autonomia i qualitat de vida de les persones amb discapacitat d’origen neurològic.

Pel que fa al compromís social de l’Institut Guttmann, els Amics contribueixen a donar continuïtat a les actuacions preventives, sociosanitàries i socials, que l’Institut desenvolupa des de l’any 1965, dirigides a millorar la inclusió i qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Promovem i organitzem accions i campanyes de prevenció, divulgació i sensibilització social per tal de promoure una més efectiva equiparació d’oportunitats.