Com a Amic de l’Institut Guttmann participaràs en un projecte de gran valor humà, sanitari, científic i social. Formaràs part d’un grup de persones que estan vinculades a una entitat sense ànim de lucre, útil i de prestigi. A més gaudiràs dels següents avantatges:

Informació periòdica de les activitats fundacionals
Els amics i empreses amigues de l’Institut Guttmann rebran periòdicament per correu electrònic informació sobre les notícies de les activitats, accions i projectes que la fundació desenvolupa amb el seu generós suport.

Aquestes notícies romandran publicades permanentment a la web dels Amics de l’Institut Guttmann, un espai digital creat especialment per posar en valor la generositat, sensibilitat i responsabilitat de les persones que formen part d’aquesta iniciativa i una eina per compartir-la amb la societat.

Revista “Sobre Ruedas”
La revista “Sobre Ruedas” és una publicació especialitzada en temes de Neurorehabilitació i conté informació específica i general sobre diferents aspectes (mèdics, psicològics, socials, tecnològics, culturals, etc.) que incideixen en les persones amb discapacitat d’origen neurològic.

S’edita des de l’any 1984 amb una periodicitat quadrimestral i té una tirada de 10.000 exemplars per número. S’edita en llengua castellana amb la intenció d’abarcar tot el territori espanyol, així com també els països llatinoamericans. La revista està també disponible en format digital totalment accessible a:
https://siidon.guttmann.com/ca/centro-documentacion/revista-sobre-ruedas

Els Amics són informats quan es publica un número nou a la plataforma digital de la revista i reben gratuïtament l’exemplar en paper.

Memòria Balanç Social / Informe de Responsabilitat Social Corporativa
Memoria Balanç SocialLa Memòria Balanç Social de l’Institut Guttmann inclou l’Informe de Responsabilitat Social Corporativa. Aquest document integra la Memòria Balanç Social que la Fundació Institut Guttmann publica anualment des del 1989 amb l’Informe de RSC basat en el model GRI que va publicar per primera vegada l’any 2015 i que ha estat motiu de reconeixement per part de la Fundació Avedis Donabedian per l’exercici de rigor i transparència que representa.

El document dóna resposta als indicadors establerts pel GRI, el Pacte Mundial, i també als indicadors de l’Economia del Bé Comú.

Invitació a conferències, jornades i esdeveniments
Jornades TècniquesEls Amics són convidats a conferències i jornades, de caràcter divulgatiu, científic o social, organitzades per l’Institut Guttmann, com són les Jornades Tècniques anuals. També són convidats a actes de celebració especials i altres activitats que es duen a terme dins i fora de l’hospital de Neurorehabilitació.

Sessió informativa “Tot Conversant”
Tot ConversantL’espai informatiu “Tot Conversant” és una activitat presencial, en què representants de l’Institut Guttmann exposen, de manera interactiva, aspectes relacionats amb les discapacitats físiques d’origen neurològic i les activitats que desenvolupa l’organització en l’àmbit assistencial, docent, d’investigació i social.

Es dirigeix a persones que, individualment o en grup, estan interessades a apropar-se a la situació que genera una discapacitat i a conèixer els diferents programes i projectes de l’Institut Guttmann.

Les sessions es realitzen a l’Institut Guttmann, a Badalona, i duren aproximadament dues hores.
www.guttmann.com/ca/sessions-informatives

Assegurança contra accidents d'AXA especial per als Amics de l'Institut Guttmann
Els Amics que fan donacions periòdiques anualment es poden beneficiar d’una assegurança contra accidents de la companyia AXA. Una donació anual de 120€ als Amics de l’Institut Guttmann dóna dret a assegurar una persona. Cada 60€ de més que s’aporten a aquesta donació donen dret a assegurar una altra persona.

Segons les condicions de la pòlissa col·lectiva contractada amb AXA, l’assegurança cobreix les persones que tenen entre els 2 i els 70 anys d’edat, i no pateixen una lesió medul·lar, traumatisme cranioencefàlic ni malalties de cap classe. Aquestes persones són objecte de cobertura en cas de contraure accidentalment una lesió medul·lar o un traumatisme cranioencefàlic. La vigència de l’assegurança és d’un any i es manté al renovar el pagament de la quota anual d’Amic.

La Fundació AXA és Empresa Amiga i dóna suport a la iniciativa Amics de l’Institut Guttmann.

Avantatges Fiscals per fer una donació

A més per a les empreses:

Visibilitat de les Empreses Amigues de l’Institut Guttmann
La imatge de les Empreses Amigues està present en documents i portals digitals de la Fundació Institut Guttmann. El seu nom es publica sempre en la Memòria Balanç Social / Informe RSC, i el seu logotip es publica en aquest portal i a la web institucional de la Fundació Institut Guttmann.

Acolliment de a les mesures previstes en la Llei d'integració laboral de les persones amb discapacitat
Les Empreses Amigues poden donar suport a l’Institut Guttmann mitjançant l’acolliment de les mesures previstes en la Llei d’integració laboral de les persones amb discapacitat.
Accedeix a més informació sobre les mesures alternatives