La Fundació Institut Guttmann té entre els seus objectius treballar per la integració laboral de persones amb discapacitat i està acreditada per la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya per ser beneficiària de les donacions de les empreses que s’inclouen en el Reial Decret 364/2005. Dita donació es realitzaria en concepte de mesura alternativa per donar compliment a la quota de reserva a favor de treballadors amb discapacitat establert a la normativa vigent.

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, on s’aprova la llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, estableix que les empreses de més de 50 treballadors tenen l’obligació de contractar un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2% de la plantilla (anteriorment la LISMI).

Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat a través de les mesures alternatives.

Més informació: Núria Omenat 93.497.77.00 (ext.2310) ecofin@guttmann.com

FER UNA DONACIÓ PER MESURES ALTERNATIVES